THE CIVIL LAW EFFECTS OF A CONCORDAT MARRIAGE

Jan Zabłocki

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2017.17.4.10

Abstrakt


Marriage contracted under the provisions of canon law endows the newlyweds with a matrimonial bond which is indissoluble by its very nature; while the recognition of such marriages by the Polish State brings about the legal effects envisaged under the country’s civil law. Thus, if a couple who married in church later divorce, the civil effects of their marriage are terminated. In the event of an ecclesiastical annulment of the marriage its civil effects continue in force, unless the couple are also granted a divorce in a court. Te determination of the or nullity of a marriage contracted under canon law rests entirely with the Church authorities.


Słowa kluczowe


concordat; canon law; the law of the (Polish) State; marriage; the contracting of marriage; the civil effects of marriage.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamczewski W., Uznanie skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego w najnowszych umowach konkordatowych, «Jus Matrimoniale» 1(6-7)/1996, pp. 169-193

Góralski W., Konkordat Polski 1993, od podpisania do ratyfikacji, Warszawa, 1998

Góralski W., Wpis małżeństwa kanonicznego do rejestru cywilnego jako warunek uzyskania dla skutków cywilnych w świetle umów Stolicy Apostolskiej z państwami zawartych po Soborze Watykańskim II, «Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego» 2.2/2012, pp. 41-77

Góralski W., Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa, 1998

Kłoczek P., Zgoda nupturientów na skutki cywilne małżeństwa wyznaniowego (art.10 ust.1 pkt 2 Konkordatu), «Bielsko Żywieckie Studia Teologiczne» 15/2014, pp. 137-144

Krukowski J., Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964–1994), Warszawa, 1995

Krukowski J., Konkordat Polski, znaczenie i realizacja, Lublin 1999

Majer P., Konieczność zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez skutków cywilnych: racje uzasadniające taką decyzję Konferencji Episkopatu Polski, «Ius Matrimioniale» 5(11)/2000, pp. 169-192

Szadok-Bratuń A., Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście prawa administracyjnego, Wrocław 2013

Zabłocki J., Małżeństwo konkordatowe, «Studia Iuridica» 37/1999, pp. 191-206

Zabłocki J., Skutki cywilne małżeństwa konkordatowego, [in:] Przyszłość rodziny w UE, Warszawa 2017, pp. 271-288

Żurowski M.Al., Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Warszawa 1987.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.