Vol 17, Nr 4 (2017)

Spis treści

In memoriam

'Fidelis usque ad vitae exitum’. Świętej Pamięci Profesora Janusza Sondla (30 IV 1937 ‒ 12 IX 2017) PDF
Jan Zabłocki 7-12

Miscellanea

Bibliografa publikacji Świętej Pamięci Profesora Janusza Sondla PDF
Jan Zabłocki 13-24

Artykuły

‘ANIMULA VAGULA BLANDULA’… CESARZ HADRIAN I JEGO DUSZYCZKA-WĘDROWNICZKA PDF
Marek Kuryłowicz 25-44
‘CUM PASTORI MEO LUPI PORCOS ERIPERENT’. STATUS PRAWNY ZWIERZĄT PORWANYCH PRZEZ DRAPIEŻNIKI PDF
Zuzanna Benincasa 45-84
MĄŻ CZY SĘDZIA CENZOREM? UWAGI NA MARGINESIE MOWY KATONA (GELL. 10,23,4) PDF
Anna Tarwacka 85-99
JÓZEFA JAROSZEWICZA KONCEPCJA UTWORZENIA WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI W WILNIE Z 1832 ROKU PDF
Sławomir Godek 101-129
GORSZE LATA POLSKIEJ ROMANISTYKI PDF
Maria Zabłocka 131-177
EXCESS OF MANDATE AND THE ALLEGED STRICTNESS OF THE SABINIANS PDF (English)
Agnieszka Kacprzak 179-196
PRIVATE AND PUBLIC INTEREST IN THE ‘INTERDICTUM NE QUID IN LOCO PUBLICO FIAT’ PDF (English)
Renata Kamińska 197-215
THE CIVIL LAW EFFECTS OF A CONCORDAT MARRIAGE PDF (English)
Jan Zabłocki 217-234

In memoria servari

CZY MA SIĘ POD KONIEC STAROŻYTNEMU ŚWIATU? PDF
Janusz Sondel, Maciej Jońca 235-243

Monumenta aere perenniora

O HIERARCHII I KOLEJNOŚCI OBOWIĄZKÓW PRZESTRZEGANYCH WEDŁUG OBYCZAJÓW LUDU RZYMSKIEGO AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 5,13 TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 245-251

Sprawozdania

TREDICESIMO SEMINARIO INTERNAZIONALE ‘DIRITTO ROMANO E ATTUALITÀ’ IN TEMA DI ‘ASSEMBLEE POPOLARI’, 28 IV – 3 V 2017 SUCHA BESKIDZKA PDF
Renata Kamińska 253-257
NADANIE DOKTORATU ‘HONORIS CAUSA’ DIETEROWI SCHENKOWI ‒ 12 CZERWCA 2017 R. PDF
Anna Pikulska-Radomska 258-265