Data publikacji : 2018-06-12

ZASPOKAJANIE POTRZEB RODZINY W TRAKCIE TRWANIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Ewa KabzaDział: Artykuły

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie wykładni przepisów o obowiązku wzajemnej pomocy małżonków i ich współdziałania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny w świetle poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądów polskich i zagranicznych. W sposób szczególny zaprezentowane zostaną trzy zagadnienia. Po pierwsze, problem kwalifikacji obowiązku z art. 27 k.r.o. jako alimentacyjnego lub tylko podobnego. Po drugie, możliwość umownego kształtowania przez małżonków zakresu omawianego obowiązku. Po trzecie, sposoby jego realizacji a także konsekwencji braku wykonywania.

Słowa kluczowe

obowiązki małżonków ; alimenty ; zaspokajanie potrzeb rodziny.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie