Vol 18, Nr 1 (2018)

Spis treści

Artykuły

PRAWO RZYMSKIE W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PDF
Wojciech Kosior 5-24
ZGŁOSZENIE NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU NACZELNIKOWI URZĘDU SKARBOWEGO PDF
Arkadiusz Mróz 25-38
ZASPOKAJANIE POTRZEB RODZINY W TRAKCIE TRWANIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PDF
Ewa Kabza 39-60
PROCEDURY ZAKŁADANIA I LIKWIDACJI SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLSCE PDF
Emilia Czepczyńska 61-93
SPOŁECZNE KOSZTY NIEALIMENTACJI PDF
Łukasz Rosiak 95-115
TELEMEDYCYNA A KONSTYTUCYJNE PRAWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ W KONTEKŚCIE WYKLUCZENIA CYFROWEGO PDF
Bartłomiej Oręziak 117-141
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH A FARMACEUTÓW. UWAGI ‘DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA' PDF
Jolanta Pacian 143-160
THE EMPEROR TRAJAN AND THE PETITION OF THE BITHYNIAN ATHLETES, (PLIN., EP. 118-119): ‘LEX RETRO NON AGIT’…? PDF (English)
Maciej Jońca 161-172
THE CENSORS’ INFLUENCE ON MARRIAGE IN REPUBLICAN ROME PDF (English)
Anna Tarwacka 173-191

Disputare necesse est

UWAGI DO STANOWISKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO W SPRAWIE DEBATY PUBLICZNEJ DOTYCZĄCEJ POSTULOWANYCH ZMIAN W ZAKRESIE PRAWNEJ DOPUSZCZALNOŚCI WYKONYWANIA ZABIEGU PRZERYWANIA CIĄŻY PDF
Joanna Banasiuk, Błażej Kmieciak, Andrzej Lewandowicz, Aleksander Stępkowski, Olaf Szczypiński 193-224

Glosy

GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z 8 MAJA 2015 R., II OSK 2416/13 PDF
Jerzy Pielichowski 225-230

Monumenta aere perenniora

KIM SĄ ‘PEDARI SENATORES’ I DLACZEGO SIĘ ICH TAK NAZYWA; A TAKŻE CO OZNACZAJĄ SŁOWA Z PRZECHODNIEGO EDYKTU KONSULÓW: ‘SENATOROWIE I CI, KTÓRYM WOLNO WYRAŻAĆ ZDANIE’ AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 3,18 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 231-236

Recenzje

Tadeusz J. Zieliński, Państwowy Kościół Anglii Studium prawa wyznaniowego, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016, ss. 457 PDF
Aleksander Stępkowski 237-243