Data publikacji : 2018-06-12

PROCEDURY ZAKŁADANIA I LIKWIDACJI SZKÓŁ PUBLICZNYCH W POLSCE

Emilia CzepczyńskaDział: Artykuły

Abstrakt

W artykule opisano procedury zakładania i likwidacji szkół publicznych w Polsce. Przede wszystkim skupiono się na omówieniu tworzenia i zamykania szkół publicznych, których organem prowadzącym są właściwie jednostki samorządu terytorialnego, to jest: gmina, powiat i województwo. Taki układ treści jest odzwierciedleniem struktury szkół w polskim systemie oświaty, w którym szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego zdecydowanie przeważają nad szkołami prowadzonymi przez ministrów oraz szkołami publicznymi prowadzonymi przez osoby fizyczne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne. W artykule poruszono też kwestię likwidowania szkół publicznych. Szczegółowo został omówiony przepis art. 59 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Słowa kluczowe

szkoła ; szkoła publiczna ; szkoła niepubliczna ; zakładanie szkoły ; likwidacja szkoły ; prawo oświatowe.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie