Data publikacji : 2018-08-29

Przerwa biegu przedawnienia roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym. Nowe spojrzenie

Joanna Misztal-KoneckaDział: Artykuły

Abstrakt

Usunięcie z polskiego sytemu prawnego uprawnienia banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych, które po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd mogły stanowić podstawę egzekucji, nie oznacza, że w aktualnym orzecznictwie sądowym brak spraw związanych z roszczeniami stwierdzonymi takimi tytułami. Niezwykle często pojawiają się pozwy o zasądzenie należności bankowych nabytych w drodze cesji przez podmioty niebędące bankami. W orzecznictwie Sądu Najwyższego za ugruntowane należy obecnie uznać stanowisko co do tego, że nabywca wierzytelności bankowej niebędący bankiem nie może powoływać się na czynności banku (złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego) dokonane z wykorzystaniem bankowego tytułu egzekucyjnego. Pogląd ten zasługuje na aprobatę, zaś w artykule przedstawiono argumentację go wspierającą.

Słowa kluczowe

przedawnienie ; bankowy tytuł egzekucyjny ; wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ; wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Misztal-Konecka, J. (2018). Przerwa biegu przedawnienia roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym. Nowe spojrzenie. Zeszyty Prawnicze, 18(2), 61-103. https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie