Vol 18, Nr 2 (2018)

Spis treści

Artykuły

Klasyfikacja dawców zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia PDF
Ewa M. Guzik-Makaruk, Magda Oleksiuk-Okomska 5-29
O potrzebie zmian art. 28 i 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych PDF
Eugeniusz Kowalewski, Michał Piotr Ziemiak 31-60
Przerwa biegu przedawnienia roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym. Nowe spojrzenie PDF
Joanna Misztal-Konecka 61-103
Charakter prawny tzw. opinii prywatnych w procesie karnym PDF
Błażej Boch 105-123
Ocena zmiany art 240 § 1 k.k. przez rozszerzenie zawartego w nim katalogu czynów zabronionych o art. 197 § 3 i 4 k. k. PDF
Ewelina Grycan 126-140
Przestępstwo samouwolnienia się Uwagi na tle orzeczeń Sądu Najwyższego o sygn I KZP 11/16 oraz I KZP 3/17 PDF
Jan Kluza 141-154
Przestępstwo stalkingu w świetle badań białostockiej szkoły kryminologii PDF
Aleksandra Stachelska 157-193
Liberalne i komunitarystyczne próby uzasadnienia wolności religijnej a ich konsekwencje PDF
Łukasz Mirocha 195-214
Memy internetowe w świetle prawa autorskiego PDF
Szymon Rubisz 215-237

Monumenta aere perenniora

O tym, że w księgach Warrona o sprawach ludzkich jest napisane, że edylowie i kwestorzy ludu rzymskiego mogą być przez osobę prywatną wzywani przed pretora Aulus Gellius, Noce Attyckie 13,13 Tekst - tłumaczenie - komentarz PDF
Anna Tarwacka 239-243

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji „Ustrój w okresie rozkwitu czy kryzysu? Paralele: Rzym Republikański a UE” PDF
Jan Sobiech 245-250