Data publikacji : 2018-08-29

Ocena zmiany art 240 § 1 k.k. przez rozszerzenie zawartego w nim katalogu czynów zabronionych o art. 197 § 3 i 4 k. k.

Ewelina GrycanDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł dotyczy zmian wprowadzonych ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego. Rozważania odnoszą się do zasadności rozszerzenia katalogu czynów zabronionych zawartych w art. 240 § k.k. 1 o art. 197 § 3 i 4 k.k. Analiza została przeprowadzona dwuaspektowo. Po pierwsze, dokonano oceny, czy wprowadzone zmiany zostały umieszczone w prawidłowym miejscu, z uwagi na dotychczasowe brzmienie art. 240 k.k. i jego rolę w systemie prawa karnego. Po drugie, odniesiono się do sytuacji ofiary przestępstwa zgwałcenia, mając na uwadze fakt, że została ona już znacznie zmieniona po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania sprawców tego przestępstwa. Wreszcie, podjęto próbę pogodzenia konieczności realizacji funkcji prewencyjnej prawa karnego oraz interesu ofiary przez podniesienie w tym zakresie postulatów de lege ferenda.

Słowa kluczowe

nowelizacja kodeksu karnego ; ochrona pokrzywdzonego ; przestępstwo zgwałcenia ; interes ofary ; funkcja prewencyjna prawa karnego.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Grycan, E. (2018). Ocena zmiany art 240 § 1 k.k. przez rozszerzenie zawartego w nim katalogu czynów zabronionych o art. 197 § 3 i 4 k. k. Zeszyty Prawnicze, 18(2), 126-140. https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.2.05

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie