Data publikacji : 2019-04-17

WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA ZAGADNIENIE FORM TESTAMENTU W POLSKIM PRAWIE SPADKOWYM

Renata Świrgoń-SkokDział: Artykuły

Abstrakt

W niniejszym artykule przybliżono kwestie związane z formą testamentu. Polski ustawodawca w art. 949-958 kodeksu cywilnego przewidział przepisy o formie testamentu oraz wskazał, że testament
sporządzony z ich naruszeniem jest nieważny. W kontekście tych regulacji, a także dyskusji na temat zmian w polskim prawie cywilnym, konieczne wydaje się zastanowienie, czy aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie formy testamentu przystają do współczesnych realiów, w tym rozwoju nowych technologii. Jedną z form uwspółcześnienia polskiego prawa spadkowego jest postulowany przez część doktryny postulat wprowadzenia do kodeksu cywilnego testamentu elektronicznego lub wideotestamentu.

Słowa kluczowe

testament elektroniczny ; wideotestament ; forma ; testament ; prawo cywilne.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie