Vol 19, Nr 1 (2019)

Spis treści

PRAWO RZYMSKIE TRZEBA ZOBACZYĆ! PDF
Marek Kuryłowicz, Maciej Jońca 7-24

Artykuły

‘SI TANTI SIT OPERA, QUANTI DAMNUM EST’. WKŁAD POLEGAJĄCY NA ŚWIADCZENIU PRACY A UTRATA MAJĄTKU WNIESIONEGO DO SPÓŁKI PDF
Zuzanna Benincasa 25-60
KILKA UWAG NA TEMAT G.1,190 PDF
Elżbieta Ejankowska 61-71
‘ALE I PRAWA POLSKIE NIE Z INNEGO TEŻ źRóDŁA CZERPANE BYŁY’, CZYLI O ZAPOMNIANYM GŁOSIE NA TEMAT ROLI PRAWA RZYMSKIEGO W PRZEDROZBIOROWEJ RZECZYPOSPOLITEJ PDF
Sławomir Godek 73-84
KILKA UWAG NA TEMAT TEGO, KTO ‘IUS PUBLICANDI HABUIT’ PDF
Renata Kamińska 85-101
KILKA UWAG O KARZE MUTYLACYJNEJ WYKONANEJ WOBEC RZYMSKIEGO BANKIERA (NA MARGINESIE VITA GALBAE 9) PDF
Piotr Niczyporuk 103-115
PERSPEKTYWA BADAŃ NAD PRAWEM RZYMSKIM W KONTEKŚCIE PRAWA MUNICYPALNEGO PDF
Bronisław Sitek 117-134
WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA ZAGADNIENIE FORM TESTAMENTU W POLSKIM PRAWIE SPADKOWYM PDF
Renata Świrgoń-Skok 135-151
EPIGRAFIKA W WARSZTACIE BADACZA USTROJU RZYMSKIEGO – ‘CASE STUDY’ PDF
Jacek Wiewiorowski 153-172
POCZĄTKI ADROGACJI NIEDOJRZAŁYCH W PRAWIE RZYMSKIM PDF
Maria Zabłocka 173-188
ZAKAZ PICIA WINA PRZEZ KOBIETY W ANTYCZNYM RZYMIE PDF
Jan Zabłocki 189-202
LA REGOLA ‘PACTA SUNT SERVANDA’ E LA NASCITA DELLA LIBERTÀ CONTRATTUALE PDF (Italiano)
Agnieszka Kacprzak 203-240
THE CENSORIAL MARK IN ANCIENT ROMAN MARITAL MATTERS PDF
Anna Tarwacka 241-255

Artykuły recenzyjne

ZANIM NASTALI PANDEKTYŚCI. Na marginesie rozprawy Łukasza Marca, Między Rzymem, Dunajem a Murem Hadriana Prawo rzymskie i Europa w ‘De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum’ (1653) Arthura Ducka, Księgarnia Akademicka [Wydawnictwo UJ], Kraków 2015, ss. 254 PDF
Aleksander Stępkowski 257-269

Monumenta aere perenniora

USTAWA KONSTANTYNA PRZECIW KORUPCJI W PROWINCJONALNYM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI (CTH. 1,16,7) PDF
Maciej Jońca 271-282
‘EDICTUM AUGUSTI DE AQUAEDUCTU VENAFRANO’ EDYKT CESARZA AUGUSTA O WODOCIĄGU DO MIESZKAŃCÓW WENAFRUM PDF
Anna Pikulska-Radomska, Konrad Tadajczyk 283-294