Data publikacji : 2019-07-11

DOWÓD NAUKOWY W POSTĘPOWANIU KARNYM

Maria SzczepaniecDział: Artykuły

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały rozważania dotyczące dowodu naukowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z oceną takiego dowodu. Podjęta została kwestia możliwości stworzenia reguł mogących stanowić pomocne wskazówki w procesie dokonywania oceny wartości dowodowej opinii biegłego. Analizie poddano także możliwość wskazania biegłemu przez organ procesowy konkretnej metody badawczej, którą w danym przypadku powinien zastosować.

Słowa kluczowe

dowód naukowy ; ocena dowodu ; reguły dowodowe ; opinia biegłego.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie