Vol 19, Nr 2 (2019)

Spis treści

Artykuły

O PRZEMIANACH PRAWA KRAJOWEGO PO ROZBIORACH RZECZYPOSPOLITEJ W ŚWIETLE WYKŁADU ‘PRAWO POLSKO-LITEWSKIE’ [IGNACEGO DANIŁOWICZA] PDF
Sławomir Godek 7-74
UWAGI HISTORYCZNO-PRAWNE NA TEMAT MAKSYMY ‘DE MINIMIS NON CURAT LEX’ W PRAWIE ANGIELSKIM (XIII-XIX WIEK) PDF
Łukasz Jan Korporowicz 75-99
PRAWO WŁAŚCIWE DLA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ SPOWODOWANĄ PRZEZ WYPADKI DROGOWE Z UDZIAŁEM AUTONOMICZNYCH POJAZDóW PDF
Marek Świerczyński, Łukasz Żarnowiec 101-135
ZAKOŃCZENIE NAJMU OKAZJONALNEGO I OPRÓŻNIENIE LOKALU PDF
Arkadiusz Mróz 137-161
MODEL EDUKACJI RELIGIJNEJ W REPUBLICE ESTONII PDF
Justyna Ciechanowska, Katarzyna Szwed 163-186
DOWÓD NAUKOWY W POSTĘPOWANIU KARNYM PDF
Maria Szczepaniec 187-197
PRZESTĘPSTWO ZNIEWAŻENIA MIEJSCA PAMIĘCI ORAZ KRADZIEŻY DOBRA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA KULTURY. UWAGI NA TLE WYROKU SĄDU REJONOWEGO W OŚWIĘCIMIU Z 17 STYCZNIA 2018 R. ORAZ SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE Z 27 GRUDNIA 2017 R. PDF
Jan Kluza 199-213
„POLSKI PAPINIAN” ‘REDIVIVUS’. CZY WARTO DZISIAJ TŁUMACZYĆ I WYDAWAĆ STANISŁAWA WRÓBLEWSKIEGO ZA GRANICą? PDF
Łukasz Marzec 215-226
THE ‘USUS’ AS A WAY TO PUT A WOMAN UNDER THE AUTHORITY OF HER HUSBAND PDF (English)
Magdalena Chmielecka 227-244

Glosy

GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU Z 15 STYCZNIA 2014 R., I ACA 648/13 PDF
Adriana Tomczyk 245-255
GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 20 STYCZNIA 2017 R., IV KK 451/16, «LEX» NR 2241400 PDF
Magdalena Budyn-Kulik 257-264
GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE Z 12 PAŹDZIERNIKA 2017 R., II AKA 53/17, «LEX» NR 2418147 PDF
Marek Kulik 265-276
GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 29 MAJA 2018 R. O SYGN. AKT II KK 99/18 PDF
Łukasz Rosiak 277-286

Monumenta aere perenniora

O TYM, ŻE ANI TERMIN ‘TESTAMENTUM’, JAK SĄDZIŁ SERVIUS SULPICIUS, ANI ‘SACELLUM’, JAK UWAŻAŁ GAIUS TREBATIUS, NIE SĄ SŁOWAMI ZŁOŻONYMI, LECZ PIERWSZE Z NICH POCHODZI OD ‘TESTATIO’, DRUGIE ZAŚ STANOWI ZDROBNIENIE OD ‘SACRUM’ AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 7,12 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 287-291

Recenzje

Sławomir Kursa, Testator i formy testamentu w rzymskim prawie justyniańskim, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-366-0, ss. 352 PDF
Elżbieta Loska 293-304

Sprawozdania

SEMINARIUM NAUKOWE „SUBSTYTUCJA – ZAMIENNICTWO – SWITCH LEKÓW BIOLOGICZNYCH”, WARSZAWA 18 CZERWCA 2018 R. PDF
Bartłomiej Oręziak 305-308