Data publikacji : 2019-07-11

PRZESTĘPSTWO ZNIEWAŻENIA MIEJSCA PAMIĘCI ORAZ KRADZIEŻY DOBRA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA KULTURY. UWAGI NA TLE WYROKU SĄDU REJONOWEGO W OŚWIĘCIMIU Z 17 STYCZNIA 2018 R. ORAZ SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE Z 27 GRUDNIA 2017 R.

Jan KluzaDział: Artykuły

Abstrakt

Problematyka poruszona w artykule dotyczy realizacji znamion dwóch typów czynów zabronionych, znieważenia miejsca pamięci oraz kradzieży dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, w stosunku do realizacji znamion tych czynów względem Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. Punktem wyjścia rozważań były stany faktyczne, w oparciu o które zapadły omówione w artykule orzeczenia. Trzeba jednak mieć na względzie, że przy ustalaniu realizacji znamion czynu zabronionego, który został przez ustawodawcę określony w sposób abstrakcyjny, okoliczność, że do realizacji znamion czynu doszło na obszarze obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, należy brać pod uwagę z dużym stopniem ostrożności.

Słowa kluczowe

znieważenie miejsca pamięci ; pomnik ; dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie