GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 29 MAJA 2018 R. O SYGN. AKT II KK 99/18

Łukasz Rosiak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.2.13

Abstrakt


Glosowany wyrok Sądu Najwyższego dotyczy problematyki orzekania o czynach przeciwko mieniu, w stosunku do których od 9 listopada 2013 r. kryterium uznania danego czynu za przestępstwo albo za wykroczenie stanowi określony w kodeksie wykroczeń wskaźnik minimalnego wynagrodzenia za pracę. We wskazanym zakresie należy mieć na uwadze minimalne wynagrodzenie z daty orzekania w przedmiocie odpowiedzialności za taki czyn, a nie z daty jego popełnienia.


Słowa kluczowe


przestępstwa przeciwko mieniu; wykroczenie; przestępstwo; kradzież; kodeks wykroczeń; kodeks karny.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gałązka M., Komentarz do art. 278 kodeksu karnego, [w:] A. Grześkowiak (red.), Kodeks karny Komentarz, «Legalis/el» 2018.

Gensikowski P., Komentarz do art. 119 kodeksu wykroczeń, [w:] P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń Komentarz, «Legalis/el.» 2016.

Oczkowski T., Komentarz do art. 278 kodeksu karnego, [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny Komentarz, «Legalis/el» 2018.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.