Data publikacji : 2019-10-09

PRZESTĘPSTWO HANDLU LUDŹMI W ROSJI – ASPEKTY PRAWNE

Katarzyna LaskowskaDział: Artykuły

Abstrakt

Opracowanie zawiera omówienie prawnej regulacji przestępstwa handlu ludźmi w Federacji Rosyjskiej. Zwrócono w nim uwagę na fakt niedługiego okresu obowiązywania przepisu dotyczącego tego czynu w rosyjskim kodeksie karnym z 1996 r., jak również na gwarancje ochrony człowieka przed nim występujące w rosyjskiej konstytucji z 1993 r. Zagadnienie zostało omówione według ustawowych znamion przestępstwa. Wiele uwagi poświęcono analizie rozbudowanej strony przedmiotowej, występującej w typie podstawowym, kwalifikowanym i szczególnie kwalifikowanym. W rozważaniach podkreślono widoczną kazuistykę przyjętego rozwiązania i zagrożenie przestępstwa surowymi sankcjami. Wskazano na niektóre odrębności w stosunku do polskiej regulacji.

Słowa kluczowe

„żywy towar” ; kupno-sprzedaż człowieka ; handel ludźmi.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie