Tom 19 Nr 3 (2019)


Opublikowane: 2019-10-01

Artykuły


REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH ORAZ HYBRYD CYTOPLAZMATYCZNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

Maria Szczepaniec    Maria Grotowska    Łukasz Rosiak    Aleksandra Miśkiewicz    Damian Szwedziak   
31-74

PDF














Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP