Vol 19, Nr 3 (2019)

Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Spis treści

Artykuły

OD ‘NECESSITAS NON HABET LEGEM’ DO RACJI STANU. KILKA UWAG O REWOLUCJI W JĘZYKU POLITYKI W SZESNASTOWIECZNYCH WŁOSZECH PDF
Joanna Małgorzata Sondel Cedarmas 7-30
REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH ORAZ HYBRYD CYTOPLAZMATYCZNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH PDF
Maria Szczepaniec, Maria Grotowska, Łukasz Rosiak, Aleksandra Miśkiewicz, Damian Szwedziak 31-74
FUNKCJE POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO W PROCESIE KARNYM PDF
Monika Abramek 75-90
WYSTĘPEK FINANSOWANIA TERRORYZMU (ART. 165A K.K.) W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ PODMIOTOWĄ TEGO PRZESTĘPSTWA PDF
Anna Golonka 91-114
ANALIZA PRZESTĘPSTWA STYPIZOWANEGO W ART. 151 K.K. PDF
Łukasz Rosiak 115-130
PRZYGOTOWANIE DO PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIęDZY PDF
Bartłomiej Suchowierski 131-154
NAJCIĘŻSZE PRZESTĘPSTWA SZARIATU (‘HUDUD’) W ŚWIETLE UWAG ZAWARTYCH W KLASYCZNYM PODRĘCZNIKU ‘UMDAT AL-SALIK’ AL-MISRIEGO PDF
Przemysław Kubiak 155-184
PRZESTĘPSTWO HANDLU LUDŹMI W ROSJI – ASPEKTY PRAWNE PDF
Katarzyna Laskowska 185-201
CZY „OBCY” W PAŃSTWIE OZNACZA KŁOPOTY? FENOMEN PRZESTĘPCZOŚCI CUDZOZIEMCÓW W SZWAJCARII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POLAKÓW PDF
Diana Dajnowicz-Piesiecka 203-229
PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W SPRAWACH O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW PDF
Agnieszka Ogrodnik-Kalita 231-254
DOPUSZCZALNOŚĆ UMOWNEGO KSZTAŁTOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACODAWCY ZA WYPADEK PRZY PRACY PDF
Paweł Czarnecki 255-273
CRIMINAL ASPECTS OF HUMAN EMBRYO DONATION UNDER SURROGACY ARRANGEMENTS PDF (English)
Zuzanna Barbara Gądzik 275-291

Monumenta aere perenniora

SŁOWA Z MOWY METELLUSA NUMIDICUSA, KTÓRĄ WYGŁOSIŁ W CZASIE CENZURY DO LUDU, KIEDY ZACHĘCAŁ DO OŻENKU; ORAZ DLACZEGO TĘ MOWĘ GANIONO I JAK – PRZECIWNIE – BYŁA BRONIONA - AULUS GELLIUS, „NOCE ATTYCKIE” 1,6 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 293-299

Sprawozdania

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „PRAWO RZYMSKIE JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKIEJ KULTURY PRAWNEJ: DOŚWIADCZENIA UKRAINY I POLSKI”, LWÓW, 9-10 KWIETNIA 2019 R. PDF
Grzegorz Nancka 301-304