Data publikacji : 2019-10-09

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W SPRAWACH O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Agnieszka Ogrodnik-KalitaDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jako istotnego problemu w postępowaniach o podział majątku wspólnego małżonków. Zagadnienie to nie jest właściwie zauważane w doktrynie, chociaż budzi rozbieżności w orzecznictwie. Autorka wyróżnia płatności, które zostały pobrane przed ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej i te, które zostały pobrane już po ustaniu wspólności, a przed podziałem majątku wspólnego. Poddaje krytycznej analizie dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, dotyczące możliwości rozliczenia dopłat unijnych przez byłych małżonków, a także liczne rozstrzygnięcia, wydane w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Ważnym procesowym zagadnieniem, analizowanym w opracowaniu jest ustalenie przez sąd faktu uzyskania dopłat przez jednego z małżonków, a także ich wysokości. Przeprowadzone rozważania pozwoliły stwierdzić, że w sprawach o podział majątku wspólnego, w sytuacjach w których małżonkowie pobierali dopłaty unijne, nie powinien mieć miejsca automatyzm rozstrzygnięcia i zawsze należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

Słowa kluczowe

dopłaty unijne ; współwłasność ; posiadanie ; grunty rolne ; małżeństwo.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie