Data publikacji : 2019-10-09

DOPUSZCZALNOŚĆ UMOWNEGO KSZTAŁTOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACODAWCY ZA WYPADEK PRZY PRACY

Paweł CzarneckiDział: Artykuły

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są rozważania na temat możliwości zawierania między pracodawcą a pracownikiem umów łagodzących tzw. uzupełniającą odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy. Szczególna uwaga poświęcona została odpowiedzialności za szkodę na osobie i szkodę niemajątkową. Autor rozważa możliwość łagodzenia odpowiedzialności zarówno w reżimie kontraktowym jak i deliktowym odnotowując obecne w doktrynie prawa cywilnego poglądy odnośnie do dopuszczalności tego rodzaju modyfikacji

Słowa kluczowe

odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy ; umowna modyfkacja zasad ponoszenia odpowiedzialności ; odpowiedzialność za wypadek przy pracy.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie