Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „PRAWO RZYMSKIE JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKIEJ KULTURY PRAWNEJ: DOŚWIADCZENIA UKRAINY I POLSKI”, LWÓW, 9-10 KWIETNIA 2019 R.

Grzegorz Nancka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.14

Abstrakt


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„PRAWO RZYMSKIE JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKIEJ
KULTURY PRAWNEJ: DOŚWIADCZENIA UKRAINY
I POLSKI”, LWÓW, 9-10 KWIETNIA 2019 R.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.