PROJEKT KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ WSPARCIU DLA OFIAR PRZESTĘPSTW I NADUŻYĆ WŁADZY

Ewa Bieńkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2015.15.3.01

Abstrakt


Draft of the UN Convention on Justice and Support for
Victims of Crime and Abuse of Power
Summary
The paper gives an account of the provisions of the draft of the UN
Convention on Justice and Support for Victims of Crime and Abuse
of Power of 8 February 2010. The aim of the new UN document is to
strengthen the position of victims around the world, by extending the
scope of the rights granted them under the UN Declaration on Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power of 29
November 1985. The description of these rights provides a basis for
a discussion of the need of the Convention.


Słowa kluczowe


wiktymologia; prawo ofiar przestępstw; Deklaracja ONZ 1985; restytucja i reparacja; państwowa kompensata

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.