Vol 15, Nr 3 (2015)

Spis treści

Artykuły

PROJEKT KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ WSPARCIU DLA OFIAR PRZESTĘPSTW I NADUŻYĆ WŁADZY PDF
Ewa Bieńkowska 5-26
NOWY KURS PREZYDENTA UKRAINY PDF
Marek Ilnicki 27-46
USTANAWIANIE AMERYKAŃSKIEJ WŁADZY KOLONIALNEJ NA FILIPINACH PDF
Zbigniew Lewicki 47-70
FEDERALNE PRAWO ŁASKI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PDF
Wojciech Kwiatkowski 71-94
DOSTĘP DO BUDYNKU NA PODSTAWIE SB I 6000 PDF
Aneta Skalec 95-117
WZORZEC UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ I SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PDF
Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka 119-144
WPŁYW ZOBOWIĄZANIA DO NAPRAWIENIA SZKODY NA EFEKTYWNOŚĆ INSTYTUCJI WARUNKOWEGO UMORZENIA POSTĘPOWANIA KARNEGO PDF
Karol Juszka 145-160
ZWIĄZKI SPÓŁDZIELCZE JAKO NARZĘDZIE WSPIERANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH PDF
Andrzej Michalik 161-178
DOCHODZENIE ZAWARCIA UMOWY PRZYRZECZONEJ W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. ZABEZPIECZENIE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ PDF
Arkadiusz Mróz 179-196

Artykuły recenzyjne

KONTROWERSJE WOKÓŁ URZĘDÓW I URZĘDNIKÓW MIASTA RZYMU PDF
Renata Kamińska 197-217

In memoria servari

Z DZIEJÓW KATEDR HISTORII PRAWA WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. PRZYCZYNEK DO BADAŃ TRUDNYCH LAT 1945-1950 PDF
Grażyna Bałtruszajtys 219-246

Monumenta aere perenniora

O TYM, ŻE W DAWNYCH CZASACH PRZYZNAWANO ZNACZNE ZASZCZYTY ZE WZGLĘDU NA STARSZY WIEK; ORAZ DLACZEGO PÓŹNIEJ ZASZCZYTY TE PRZENIESIONO NA MĘŻÓW I OJCÓW; A TAKŻE W ZWIĄZKU Z TYM O SIÓDMYM ROZDZIALE ‘LEGIS IULIAE’ AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 2,15 TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 247-252