Data publikacji : 2016-12-02

WPŁYW ZOBOWIĄZANIA DO NAPRAWIENIA SZKODY NA EFEKTYWNOŚĆ INSTYTUCJI WARUNKOWEGO UMORZENIA POSTĘPOWANIA KARNEGO

Karol JuszkaDział: Artykuły

Abstrakt

The Effect of a Defendant’s Obligation to Redress Damage
on the Effectiveness of Conditional Discontinuance of
Criminal Proceedings
Summary
The aim of this article is to give a statistical presentation of the theoretical and practical aspects of a defendant’s obligation to redress damage
in a verdict involving discontinuance of criminal proceedings. My observations are based on a statistical analysis of data I collected for 405
cases involving conditional discontinuance of criminal proceedings and
the effectiveness of such verdicts. The cases were heard in the Kraków
Regional Court (Sąd Okręgowy w Krakowie) and the district courts
(sądy rejonowe) within its area of jurisdiction. For the statistical analysis
I used the Spearman one-way ANOVA model, the Mann-Whitney U test,
and the Kruskal-Wallis test to calculate the correlation coefficient. My
analysis also includes a set of legislative proposals, both for the modification of the statutory construction of the institution of conditional
discontinuance of proceedings in Polish criminal law, as well as for the
practical application of the existing provisions.

Słowa kluczowe

warunkowe umorzenie postępowania karnego ; zobowiązanie do naprawienia szkody ; efektywność ; badania spraw sądowych ; analiza statystyczna ; współczynnik korelacji porządku rang Spearmana ; test U-Manna Whitneya ; test Test Kruskala-Wallisa.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie