DOCHODZENIE ZAWARCIA UMOWY PRZYRZECZONEJ W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. ZABEZPIECZENIE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Arkadiusz Mróz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2015.15.3.09

Abstrakt


Assertion of the Conclusion of a Promised Contract
in Property Trading. Securing and Limitation of Claims
Summary
This is the last of three articles presenting a detailed discussion of
the legal construction of the preliminary agreement, as well as its significance and potential application in property trading. It presents the
contracting party’s possibility of making a claim concerning the conclusion of a promised contract; and the securing of claims by the obliged
party’s grant of a power of attorney for the conclusion of the promised
contract on his behalf and in his favour, and by the entry of the claim in
the land and mortgage register. The article also discusses the limitation
of claims on a preliminary agreement. The article ends with a summary
of the conclusions drawn from all three articles.

Słowa kluczowe


umowa przedwstępna; obrót nieruchomościami; umowa przyrzeczona; zabezpieczenie roszczeń; przedawnienie roszczeń

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.