Data publikacji : 2016-12-05

KOLIZYJNOPRAWNA PROBLEMATYKA MAŁŻEŃSKICH STOSUNKÓW MAJĄTKOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW NOWEJ USTAWY O P.P.M. Z 2011 R.

Łukasz ŻarnowiecDział: Artykuły

Abstrakt

Conflict of Legal Issues Regarding Matrimonial Property Regimes under the New Private International Law of 2011

Summary
The conflict-of-law method for the determination of the law applicable to matrimonial property regimes under the Polish International
Private Law Act of 1965 became obsolete and no longer came up to
current standards and needs, and therefore required thorough revision.
The most important shortfalls of the previous regulation were the
exclusion of freedom of choice of the law applicable to matrimonial
property relations, the selection of criteria recognised as objective
connecting factors, the excessive privilege of lex fori, and the lack of
instruments protecting third parties entering into legal relations with
a married couple.
Amendments in the above-mentioned scope were introduced by the
International Private Law Act of February 4, 2011 (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe), that came into force
on May 16, 2011. However, certain provisions of the new Act have
raised doubts. This paper presents them and tries to provide a critical
assessment.

Słowa kluczowe

prawo właściwe dla małżeńskich stosunków majątkowych ; wybór prawa właściwego ; łączniki obiektywne ; instrumenty ochrony osób trzecich ; polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym z 1965 r. ; polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie