Vol 15, Nr 1 (2015)

Spis treści

Artykuły

‘SUPERFICIES’ – RZYMSKIE KORZENIE PRAWA ZABUDOWY PDF
Marzena Dyjakowska 5-32
STAN NIETRZEŹWOŚCI JAKO „AFEKT” W RZYMSKIM PRAWIE KARNYM? PDF
Przemysław Kubiak 33-52
NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA PDF
Arkadiusz Mróz 53-76
KOLIZYJNOPRAWNA PROBLEMATYKA MAŁŻEŃSKICH STOSUNKÓW MAJĄTKOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW NOWEJ USTAWY O P.P.M. Z 2011 R. PDF
Łukasz Żarnowiec 77-103
RETORSJA POKRZYWDZONEGO PRZY PRZESTĘPSTWACH PRZECIWKO CZCI I NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ A ZASADA ‘DE SUA MALITIA NEMO DEBET COMMODUM REPORTARE’ PDF
Marcin Drewicz 105-124
WPŁYW MEDIACJI NA EFEKTYWNOŚĆ INSTYTUCJI WARUNKOWEGO UMORZENIA POSTĘPOWANIA KARNEGO PDF
Karol Juszka 127-136
OBOWIĄZEK UDZIELENIA POMOCY W PRZYPADKU SPRZECIWU OSOBY ZAGROŻONEJ W ŚWIETLE ART. 162 KODEKSU KARNEGO PDF
Julia Kosonoga-Zygmunt 137-158
DORĘCZENIE PISMA DOROSŁEMU DOMOWNIKOWI W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH PDF
Edyta Gapska, Maciej P. Gapski 159-204
FORMY POMOCY UNIJNEJ DLA MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE PDF
Jan Stoksik 205-229

Monumenta aere perenniora

OBSERWACJE DOTYCZĄCE KOLEJNOŚCI PYTANIA O ZDANIE W SENACIE; SPóR W SENACIE CEZARA KONSULA I KATONA MARNUJĄCEGO DZIEŃ PRZEMAWIANIEM AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 4,10 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 231-235

Recenzje

UWAGI O TŁUMACZENIU DIGESTÓW JUSTYNIAŃSKICH TOMASZA PALMIRSKIEGO PDF
Janusz Sondel 237-242