WPŁYW MEDIACJI NA EFEKTYWNOŚĆ INSTYTUCJI WARUNKOWEGO UMORZENIA POSTĘPOWANIA KARNEGO

Karol Juszka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2015.15.1.06

Abstrakt


The Influence of Mediation Proceedings on The Effectiveness of the Institution of Conditional Discontinuation of Criminal Proceedings

Summary
The aim of this article is to present the theoretical and practical
aspects of the specifics of mediation proceedings. I present my own
research results, consisting of an analysis of the court records for 405
cases on the effectiveness of conditional discontinuance of criminal
proceedings within the areas of jurisdiction of the Appellate Court in
Kraków in 2003-2009. I will continue the analysis for the successive
stages of criminal proceedings.


Słowa kluczowe


warunkowe umorzenie postępowania karnego;; mediacja; efektywność; badania spraw sądowych.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.