Data publikacji : 2020-12-15

Zarządzanie infrastrukturą miejską w republikańskim i cesarskim Rzymie

Dział: Artykuły

Abstrakt

Okres przełomu republiki i pryncypatu zapisał się na kartach historii Imperium Rzymskiego jako czas wielu zmian, zarówno o charakterze ustrojowo-politycznym, jak i administracyjnym i społeczno-gospodarczym. Przeobrażenia w sposobie rządzenia państwem zaowocowały pojawieniem się nowych organów publicznych, które odebrały dotychczasowym ich znaczenie. Zmiany te wpłynęły także na strukturę, sposób rządzenia i infrastrukturę miast, a zwłaszcza Rzymu.

W przypadku administracji publicznej w zakresie infrastruktury miejskiej transformacja ustrojowa wraz ze zmianami społecznymi spowodowały, że jej funkcje w tym zakresie uległy znacznemu rozszerzeniu, a sposób ich pełnienia został dostosowany do treści i skali aktualnych potrzeb.

Słowa kluczowe

infrastruktura; budownictwo; urzędnicy; zmiany polityczne.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kamińska, R. (2020). Zarządzanie infrastrukturą miejską w republikańskim i cesarskim Rzymie. Zeszyty Prawnicze, 20(4), 89-109. https://doi.org/10.21697/zp.2020.20.4.05

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie