Data publikacji : 2020-12-15

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez udziału pozwanego w prawie Florydy – wybrane zagadnienia proceduralne

Dział: Artykuły

Abstrakt

Jest rzeczą oczywistą, że wskutek globalizacji i migracji coraz więcej trudności wynika ze stosowania przepisów obowiązujących w porządkach prawnych różnych państw, zwłaszcza gdy konflikt obejmuje system prawa kontynentalnego i common law. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wyjaśnienie przepisów prawnych innych krajów, w niniejszej publikacji zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące rozwiązania małżeństwa przez rozwód według prawa Florydy, które mogą mieć znaczenie dla stron procesowych mieszkających w Polsce, a mianowicie: wymuszone doręczenie pozwu, skutki braku udziału pozwanego w postępowaniu i możliwości wzruszenia wyroku. W dużej części artykuł ma charakter deskryptywny, niemniej na kanwie metody dogmatyczno-prawnej oraz analizy teleologicznej zakreślono także potencjalne problemy determinowane zastosowaniem określonej normy. Nie ulega wątpliwości, że różnice między prawem polskim a prawem Florydy powinny być szczególnie rozważane przez sądy decydujące o uznaniu wyroków zagranicznych. Co więcej, w dobie dyskusji nad kształtowaniem polityki państwa co do wyboru między konserwatywnym a liberalnym podejściem do rozwodów, warto przywołać rozwiązania obowiązujące na Florydzie, która należy właśnie do stanów daleko ograniczających ocenę winy w postępowaniu rozwodowym. Przykład ukierunkowanych na funkcjonalność i pragmatyzm rozwiązań amerykańskich musi zostać jednak zderzony z polityką konkretnego państwa w zakresie braku lub istnieniem woli ograniczania liczby rozwodów oraz światopoglądem, który przeważa w danym społeczeństwie.

Słowa kluczowe

prawo Florydy; doręczenie pozwu przez ogłoszenie; rozwód bez udziału pozwanego; wyrok zaoczny.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Maćkowska, K. (2020). Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez udziału pozwanego w prawie Florydy – wybrane zagadnienia proceduralne. Zeszyty Prawnicze, 20(4), 217-241. https://doi.org/10.21697/zp.2020.20.4.12

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie