Data publikacji : 2020-12-15

Oddelegowanie policjanta do wykonywania zadań służbowych poza policją do instytucji krajowej jako sposób przekształcenia stosunku służbowego policjanta

Dział: Artykuły

Abstrakt

Oddelegowania funkcjonariusza Policji do wykonywania zadań służbowych poza Policją zostało regulowane przepisami dodanymi do ustawy Policji względnie niedawno. Zastosowanie przepisów o oddelegowaniu policjanta powoduje przekształcenie stosunku służbowego policjanta, której istotą jest zmiana jednostki organizacyjnej administracji publicznej, w której policjant wykonuje obowiązki służbowe. Oddelegowanie funkcjonariusza Policji do instytucji krajowej nie stanowi jednak podmiotowego przekształcenia stosunku służbowego. Policjant przed i po oddelegowaniu pełni służbę na rzecz państwa. W wyniku oddelegowania policjanta do instytucji krajowej nie dochodzi nie dochodzi również do przekształcenia służby, będącej przedmiotem stosunku służbowego, regulowanego prawem administracyjnym w pracę, która jest wykonywana w ramach stosunku pracy i stanowi przedmiot prawa pracy.

Słowa kluczowe

policjant; stosunek służbowy; oddelegowanie, instytucja krajowa.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wieczorek, M. (2020). Oddelegowanie policjanta do wykonywania zadań służbowych poza policją do instytucji krajowej jako sposób przekształcenia stosunku służbowego policjanta . Zeszyty Prawnicze, 20(4), 243-265. https://doi.org/10.21697/10.21697/zp.2020.20.4.13

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie