Data publikacji : 2020-12-15

Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka warunkująca udzielenie lub odmowę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

Joanna Sieńczyło-Chlabicz

https://orcid.org/0000-0001-5664-6060

Dział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę koncepcji nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w postępowaniu o udzielenie oraz w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej stanowi przesłankę warunkującą udzielenie, jak i odmowę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Przedstawiono rozumienie wymogu używania oznaczenia w funkcji znaku towarowego jako podstawowej przesłanki nabycia wtórnej zdolności odróżniającej oraz liberalne podejście do tej kwestii sądów europejskich. Wiele uwagi poświęcono kwestiom dotyczącym dowodów na wykazanie nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej oraz kontroli sądowoadministracyjnej rozstrzygnięć Urzędu Patentowego w tym zakresie.

W artykule poddano analizie powyższe zagadnienia zarówno na gruncie polskiego, jak i europejskiego prawa własności przemysłowej w odniesieniu do znaków towarowych, jak również wzięto pod uwagę dorobek orzecznictwa sądów europejskich oraz polskich sądów administracyjnych, tj. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Słowa kluczowe

znaki towarowe; wtórna zdolność odróżniająca; udzielenie prawa ochronnego; unieważnienie prawa ochronnego; element znaku złożonego; używanie oznaczenia; używanie jako części zarejestrowanego znaku towarowego; odmowa unieważnienia.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sieńczyło-Chlabicz, J. (2020). Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka warunkująca udzielenie lub odmowę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Zeszyty Prawnicze, 20(4), 267-294. https://doi.org/10.21697/10.21697/zp.2020.20.4.14

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie