Data publikacji : 2020-12-15

Jawność życia publicznego jako atrybut współczesnej administracji publicznej i prawa administracyjnego

Dział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł ten prezentuje jawność życia publicznego jako atrybutu współczesnej administracji publicznej i współczesnego prawa administracyjnego. W artykule tym opisano korzenie jawności, tak by pokazać ją w szerszym kontekście rozwoju społecznego, politycznego i administracyjnego. W artykule przedstawiono okres monopolu informacyjnego państwa, wskazując jego cechy charakterystyczne. Na tym tle pokazano zmiany zachodzące w życiu społecznym, które doprowadziły do wprowadzenia do porządków prawnych różnych państw regulacje gwarantujące dostęp do informacji o działaniu władzy publicznej. Były one związane z działaniami dziennikarzy, prawników administratywistów, polityków, socjologów, którzy walczyli o jawne państwo, używając haseł i deklaracji jako skutecznego oręża. Następnie omówiono zmiany zachodzące w prawie administracyjnym i samej administracji publicznej. Na koniec przedstawiono przekształcenia zachodzące na początku XXI w. związane z rozwojem nowych technologii, przede wszystkim „rewolucji internetowej” oraz rozwojem serwisów sieciowych nowej generacji, opartych na zasadach Web 2.0.

Słowa kluczowe

jawność życia publicznego; dostęp do informacji publicznej; otwarty rząd; prawo informacyjne.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Piskorz-Ryń, A. (2020). Jawność życia publicznego jako atrybut współczesnej administracji publicznej i prawa administracyjnego. Zeszyty Prawnicze, 20(4), 295-318. https://doi.org/10.21697/zp.2020.20.4.15

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie