ZASADA PRAWDY FORMALNEJ W POLSKIM CYWILNYM PRAWIE PROCESOWYM A ROZUMOWANIA NIEMONOTONICZNE

Marcin Trepczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.2.02

Abstrakt


The Principle of Formal Truth in the Polish Civil Procedural Law and Non-monotonic Reasoning

Summary
This paper analyses the implementation of the formal truth principle in the Polish civil procedural code in the light of non-monotonic reasoning. The author starts by presenting the concept and applications of non-monotonic reasoning, and the formal truth principle and its place in Polish civil procedure. Next he examines the conditions in which non-monotonicity is admissible in civil court reasoning. While
legal reasoning may generally be regarded as non-monotonic due to the assumptions it employs and treats as defensible, the author’s observations on the basis of selected civil law cases lead him to the conclusion that the use of the formal truth principle as a viable instrument in law simply forces courts to make non-monotonic inferences. In other words, adopting this principle means accepting non-monotonic reasoning, or even more: if the court keeps to the formal truth principle it is using one of the types of non-monotonic logic.


Słowa kluczowe


zasada prawdy formalnej; rozumowanie niemonotoniczne; logika niemonotoniczna; proces cywilny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alferes José, Pereira Luís Moniz, Przymusiński Teodor C., Belief Revision in Non-Monotonic Reasoning and Logic Programming, «Fundamenta Informaticae» 28.1-4/1996

Bodenstaff Lianne, Prakken Henry, Vreeswijk Gerard, On formalising dialogue systems for argumentation in the event calculus, [w:] Proceedings of the Eleventh International Workshop on Nonmonotonic Reasoning, Windermere (UK) 2006

Brożek Bartosz, Nauka w poszukiwaniu logiki, «Semina Scientiarum» 1/2002.

Dąbrowski Marcin, Zasada kontradyktoryjności a postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2/2011

Doherty Patrick, Łukaszewicz Witold, Szałas Andrzej, A Reduction Result for Circumscribed Semi-Horn Formulas, «Fundamenta Informaticae» 28.1-4/1996

Gabbay Dov M., Theoretical foundations for non-monotonic reasoning in expert systems, [w:] Logics and Models of Concurrent Systems, red. K.R. Apt, Springer, Berlin 1985

Gabbay Dov M., Woods John (red.), The Many Valued and Nonmonotonic Turn in Logic, Elsevier 2007

Gomolińska Anna, On Semantics for the Nonmonotonic Modal Formalization of the Logic of Acceptance and Rejection, «Fundamenta Informaticae» 28.1-4/1996.

Ibek Anna, Generalizacje w rozumowaniach dowodowych, «Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały» 10.1/2012

Jankowski Janusz, Zasady procesowe. Postępowania przyspieszone, «Monitor Prawniczy» 10/2005

Jedynak Anna, Pragmatyczny aspekt niemonotoniczności, «Filozofia Nauki»

2/2004

Kaczmarek-Templin Berenika, Bariery dla obywateli w procedurze cywilnej wpływające na negatywny odbiór wymiaru sprawiedliwości, «Na wokandzie» 8.5/2011

Kallaus Andrzej, Konsekwencje prawne zmiany przepisu art. 3 KPC w postępowaniu procesowym, «Monitor Prawniczy» 4/1997

Knoppek Krzysztof, Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym, «Palestra» 50.1-2/2005

Knoppek Krzysztof, Problem dopuszczania przez sąd dowodów z urzędu w postępowaniu cywilnym, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 69.3/2007

Łukaszewicz Witold, Non-Monotonic Reasoning: Formalization of Commonsense Reasoning, Ellis Horwood Limited 1990

Łukowski Piotr, Logiczna analiza operacji zdefiniowanych w trzech konstrukcjach Davida Makinsona, «Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria» 86.2/2013

Łukowski Łukasz, Żukowski Bartosz, Zasady tzw. „prawdy materialnej” i „prawdy formalnej”. Analiza logiczno-filozoficzna i przeglądowa, «Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica» 73/2014

Makinson David, General theory of cumulative inferences, [w:] Non-monotonic Reasoning, red. M. Reinfrank i wsp., «Lecture Notes in Computer Science» (Springer, Berlin) 346/1989

Makinson David, Bridges from Classical to Nonmonotonic Logic, London 2005 (wyd. polskie Od logiki klasycznej do niemonotonicznej, przeł. T. Jarmużek, Toruń 2005)

Malinowski Jacek, Rola oczekiwań w rozumowaniach, «Ruch Filozoficzny»

4/1996

Malinowski Jacek, Logiki niemonotoniczne, «Przegląd Filozoficzny – Nowa

Seria» 1.21/1997

McCarthy John, Circumscription: A Form of Non-monotonic Reasoning, «Artificial Intelligence» 13/1980

Mędrala Małgorzata, Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, Warszawa 2011

Moore Robert C., Possible World Semantics for Autoepistemic Logic, [w:] Proceedings Workshop on Non-Monotonic Reasoning, New Platz (NY) 1984.

Pogoda Patryk, Tomasz z Akwinu monotonicznie, «Filozofia Nauki» 78.2/2012

Prakken Henry, A Semantic View on Reasoning about Priorities (extended abstract), [w:] Proceedings of the second DutchGerman Workshop on Nonmonotonic Reasoning, Utrecht 1995

Prakken Henry, Intuitions and the modelling of defeasible reasoning: some case studies, [w:] Proceedings of the Ninth International Workshop on Nonmonotonic Reasoning, Toulouse 2002

Prakken Henry, Formalising debates about law-making proposals as practical reasoning, [w:] Logic in the Theory and Practice of Lawmaking, red. M. Araszkiewicz, K. Pleszka, Springer 2015

Reiter Raymond, A Logic for Default Reasoning, «Artificial Intelligence» 13/1980.

Szmit Maciej, Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego, Kraków 2014

Trepczyński Marcin, Tomasz z Akwinu niemonotonicznie, «Filozofia Nauki» 74.2/2011

Trepczyński Marcin, Kwestia o niemonotoniczności w teologii, «Filozofia Nauki» 78.2/2012

Wiśniewski Tadeusz, Przebieg procesu cywilnego, wyd. 2, Warszawa 2013.

Wójtowicz Anna, Trepczyński Marcin, Logiki niemonotoniczne jako sposób wnioskowania w niesprzyjających warunkach, «Filozofia Nauki» 74.2/2011.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.