Vol 16, Nr 2 (2016)

Spis treści

Artykuły

TRANSFORMACJA USTROJOWA A CIĄGŁOŚĆ INSTYTUCJI PRAWNYCH – UWAGI TEORETYCZNE PDF
Rafał Mańko 5-35
ZASADA PRAWDY FORMALNEJ W POLSKIM CYWILNYM PRAWIE PROCESOWYM A ROZUMOWANIA NIEMONOTONICZNE PDF
Marcin Trepczyński 37-60
UWAGI NA TEMAT ‘COMPENSATIO’ W TWÓRCZOŚCI WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI SZKOŁY GLOSATORÓW PDF
Bartosz Zalewski 61-84
ZASADY PONOSZENIA KOSZTÓW UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ W KONTEKŚCIE TREŚCI I AKSJOLOGII USTAWY O WŁASNOŚCI LOKALI W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDOWEGO I POGLĄDÓW DOKTRYNY PDF
Agnieszka Damasiewicz 85-101
DWUGŁOS W SPRAWIE POJĘCIA ŚWIADCZENIA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM – CHARAKTER PRAWNY SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PDF
Marek Antas, Jakub M. Łukasiewicz 103-120
DOKUMENTACJA MEDYCZNA W POSTĘPOWANIU KARNYM PDF
Adam Błachnio 121-139
UŻYWANIE DRONÓW W CELU ZWALCZANIA TERRORYZMU ŚWIETLE ‘IUS AD BELLUM’ PDF
Łukasz Kułaga 141-162
PRAWA REPRODUKCYJNE I SEKSUALNE W ONZ I ICH DOKTRYNALNE UWARUNKOWANIA PDF
Karolina Dobrowolska 163-181
CRIMINAL LIABILITY IN POLISH LAW FOR FAILURE TO TAKE ACTION TO PREVENT A SUICIDE PDF (English)
Julia Kosonoga-Zygmunt 183-210

Monumenta aere perenniora

PROBLEM PODWÓJNEGO OBYWATELSTWA EGIPSKIEGO TERAPEUTY HARPOKRASA (PLIN., EP. 10,5;6;7;10) TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ PDF
Maciej Jońca, Agata Łuka 211-219

Recenzje

Sherif Girgis, Ryan T. Anderson, Robert P. George, What is Marriage. Man and Woman: A Defense, New York, London 2012, ss. 133. Patrick Lee, Robert P. George, Conjugal Union What Marriage Is and Why It Matters, Cambridge 2014, ss. 143 PDF
Agata Czarnecka 221-230
Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów, red. Dariusz Tułowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2014, ss. 145, ISBN 978-83-7438-403-2 PDF
Wiesław Harasim 231-237