DOKUMENTACJA MEDYCZNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

Adam Błachnio

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.2.06

Abstrakt


Medical Records in Criminal Proceedings

Summary
The subject of this article is the issue of medical records in criminal proceedings. First the author discusses the main problems connected with medical records in matters relating to criminal law. He then embarks on a definition of medical records and their types from the point of view of criminal law, the ways in which they are obtained, and the principles governing the collection and keeping of documents of this kind. The author’s aim is not only to emphasise the relevance of medical records for criminal proceedings, but also to draw attention to their specific nature, and hence to their complexity and the potential they offer the judicature to obtain evidence if they are properly collected and kept.


Słowa kluczowe


dokumentacja medyczna; rodzaje dokumentacji medycznej; definicja dokumentacji medycznej; procedura karna; dowód przestępstwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielasińki J., Dokumentacja medyczna jawna dla pacjenta, «Jurysta» 11/2001

Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W., A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, I: Komentarz do art. 1-116 k.k., red. A. Zoll, Zakamycze 2004

Dokumentacja medyczna, red. T. Banaś, T. Filarski, M. Mikos, P. Prochopień, Warszawa ABC 2012

Drozdowska U., Dzienis P., Rozwadowska E., Załuski W., Fiutak A., Leksykon prawa medycznego, red. A. Górski, Warszawa 2012

Drozdowska U., Kowalewska-Borys E., Bieliński A., Wojtal W., Dokumentacja medyczna, red. U. Drozdowska, Warszawa 2012

Filar M., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Zaborowski P., Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2004

Fiutak A., Prawo w medycynie, Warszawa 2011

Kordel K., Prowadzenie dokumentacji medycznej – implikacje dowodowe,

«Prawo i Medycyna» 3/2006

Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2010

Legień M., Kryminalistyczna ocena wiarygodności dokumentacji medycznej

w opiniowaniu sądowo-lekarskim, «Prokuratura i Prawo» 10/1999

Liszewska A., Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej,

Zakamycze 1998

Rutkowski S., Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej lekarza, «Prokuratura i Prawo» 9/1999

Teresiński G., Mądro R., Rola dokumentacji medycznej w opiniowaniu sądowo-lekarskim, «Prokuratura i Prawo» 11/2002

Wolińska M., Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej,

«Prokuratura i Prawo» 5/2013.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.