Data publikacji : 2016-12-09

CRIMINAL LIABILITY IN POLISH LAW FOR FAILURE TO TAKE ACTION TO PREVENT A SUICIDE

Julia Kosonoga-ZygmuntDział: Artykuły

Abstrakt

Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie samobójstwu w polskim prawie karnym
Streszczenie
Artykuł został poświęcony problematyce nieprzeszkodzenia samobójstwu w polskim prawie karnym. Zagadnienie to ma charakter interdyscyplinarny i bardzo złożony. Ramy niniejszego opracowania
pozwoliły na prezentację jedynie wybranych kwestii szczegółowych, takich jak: pojęcie nieprzeszkodzenia samobójstwu, prawo podmiotowe do samobójstwa oraz kwalifikacja prawna nieprzeszkodzenia samobójstwu. W świetle zaprezentowanych rozważań przyjęto, że zagadnienie odpowiedzialności karnej za nieprzeszkodzenie samobójstwu, rozumiane szeroko, jako niepodjęcie akcji ratowniczej w trakcie realizowanego już zamiaru pozbawienia się życia, jak i nieodwrócenie skutków takiego zamachu, kształtuje się odmiennie w zależności od statusu podmiotu dopuszczającego się zaniechania. Chronionemu z perspektywy jednostki prawu do życia odpowiada po stronie ogółu obowiązek ochrony życia, tj jednostka ma prawo do życia, wszyscy inni mają natomiast obowiązek, by je chronić.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie