Data publikacji : 2016-12-10

O OBOWIĄZYWANIU ZASADY KONTRADYKTORYJNOŚCI W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM: PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI

Joanna Misztal-KoneckaDział: Artykuły

Abstrakt

The Adversarial Principle in Non-litigious Proceedings: a Contribution to the Discussion
Summary
The adversarial principle has been applicable in Polish non-litigious proceedings since 1964, when the provisions for litigious and non-litigious proceedings in Polish civil law were integrated in one civil code, and later when its procedural law was fundamentally revised and amended. Prior to this change, the applicable provisions were defined in the 1945 Code for non-litigious proceedings, which did not admit the adversary system, viz. the principle that the parties to proceedings collect evidence and produce witnesses, while the court merely assists and supervises. There are only two situations in which under current Polish civil law the inquisitorial system may supersede the adversary ststem. The two exceptions are: 1) when ex officio proceedings may be initiated on the grounds of a legislative act; and 2) when it is in the public interest to initiate an ex officio inquiry.

Słowa kluczowe

zasada kontradyktoryjności ; postępowanie nieprocesowe ; postępowanie cywilne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Misztal-Konecka, J. (2016). O OBOWIĄZYWANIU ZASADY KONTRADYKTORYJNOŚCI W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM: PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI. Zeszyty Prawnicze, 16(3), 137-165. https://doi.org/10.21697/zp.2016.16.3.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie