Data publikacji : 2016-12-20

USTRÓJ I SPOŁECZEŃSTWO GALIJSKIE W ŚWIETLE ‘DE BELLO GALLICO’ CEZARA

Łukasz Jan KorporowiczDział: Artykuły

Abstrakt

POLITICAL AND SOCIAL ORGANISATION OF GAULS IN THE LIGHT OF CAESAR’S ‘DE BELLO GALLICO’

Summary
Caesar’s De bello Gallico is currently the only source of our knowledge about ancient Celtic law. Careful reading of Caesar’s work let modern scholars to describe some general principles of Celtic legal order. It is, however, important to remember that De bello Gallico was not a legal treaty and was not written by a lawyer. Additionally it can be assumed that Caesar used his work as a tool of political propaganda. All those circumstances encumber a precise analysis of Gallic law. The most specific information about Gallic law described in De bello Gallico concerns political organization of Gauls and their society. Caesar wrote about general assembly of all Gallic tribes, general assembly of the druids, some local assemblies and tribal officials. He wrote also quite extensively about private law e.g. about segregation of the society (druids, aristocracy, commoners, slaves), clients, family relations.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Korporowicz, Łukasz J. (2016). USTRÓJ I SPOŁECZEŃSTWO GALIJSKIE W ŚWIETLE ‘DE BELLO GALLICO’ CEZARA. Zeszyty Prawnicze, 11(3), 151-165. https://doi.org/10.21697/zp.2011.11.3.08

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie