Opublikowane: 2022-03-31

DEFINICJA I STATUS PRACODAWCY ORAZ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW W STOSUNKACH PRACY – DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIE W KONTEKŚCIE POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH. ZARYS PROBLEMU

Maciej Jarota
Zeszyty Prawnicze
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.1.06

Abstrakt

Głównym zagadnieniem poruszanym w artykule jest definicja i status prawny organizacji pracodawców i ich organizacji w stosunkach pracy. Celem przeprowadzonej analizy jest odpowiedź na pytanie, czy obecnie stosowane definicje pracodawcy i charakter prawny organizacji pracodawców odpowiadają aktualnym wyzwaniom prawa pracy. Warto zastanowić się, czy obowiązujące regulacje prawne wymagają zmian w tym zakresie. Jeśli tak, jawi się pytanie, wokół jakich sfer funkcjonowania pracodawców i ich organizacji swoje rozważania powinien prowadzić prawodawca unijny i krajowy.

Słowa kluczowe:

prawo pracy; prawo Unii Europejskiej; prawo krajowe; pracownik; związki zawodowe; prawodawca; dialog społeczny; pracodawca rzeczywisty.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Jarota, M. (2022). DEFINICJA I STATUS PRACODAWCY ORAZ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW W STOSUNKACH PRACY – DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIE W KONTEKŚCIE POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH. ZARYS PROBLEMU. Zeszyty Prawnicze, 22(1), 121–147. https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.1.06

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.