Opublikowane: 2022-03-31

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ZA BŁĄD POPEŁNIONY W RAMACH UDZIELANIA TELEPORADY W ZWIąZKU Z ZAPOBIEGANIEM, ROZPOZNAWANIEM LUB LECZENIEM COVID-19

Zuzanna Gądzik
Zeszyty Prawnicze
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.1.08

Abstrakt

Artykuł odnosi się do instytucji tzw. klauzuli dobrego Samarytanina – regulacji wprowadzającej możliwość wyłączenia odpowiedzialności karnej za wskazane przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, popełnione przez przedstawicieli zawodów medycznych w związku z udzielaniem przez nich świadczeń zdrowotnych, w ramach zapobiegania, rozpoznawania lub leczenia COVID-19. W tekście przeanalizowano poszczególne przesłanki tej klauzuli w kontekście błędu lekarskiego, występującego przede wszystkim w związku z udzielaniem w czasie pandemii koronawirusa porad lekarskich na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporady).

Słowa kluczowe:

klauzula dobrego Samarytanina; błąd lekarski; teleporada; odpowiedzialność karna.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Gądzik, Z. (2022). ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ZA BŁĄD POPEŁNIONY W RAMACH UDZIELANIA TELEPORADY W ZWIąZKU Z ZAPOBIEGANIEM, ROZPOZNAWANIEM LUB LECZENIEM COVID-19. Zeszyty Prawnicze, 22(1), 171–193. https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.1.08

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.