Opublikowane: 2022-03-31

PROWADZENIE ROZPRAWY POD NIEOBECNOŚĆ OSKARŻONEGO W OPARCIU O ART. 378A § 1 K.P.K. A DOTYCHCZASOWE REGULACJE KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

Jan Kluza

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę dotyczącą możliwości prowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego w oparciu o art. 378a k.p.k., wprowadzony do kodeksu postępowania karnego na podstawie nowelizacji z 2019 r. Przepis ten umożliwia prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego nawet w sytuacji jego usprawiedliwionej nieobecności. Rozwiązanie to budzi wiele wątpliwości, a celem artykułu jest wskazanie na problemy związane z praktycznym jego stosowaniem.

Słowa kluczowe:

usprawiedliwiona nieobecność; rozprawa; przerwa w rozprawie; postępowanie dowodowe.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kluza, J. (2022). PROWADZENIE ROZPRAWY POD NIEOBECNOŚĆ OSKARŻONEGO W OPARCIU O ART. 378A § 1 K.P.K. A DOTYCHCZASOWE REGULACJE KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO. Zeszyty Prawnicze, 22(1), 223–239. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/9845

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.