Vol 3, Nr 1 (2003)

Spis treści

Artykuły

POJĘCIA I ŻYWOTNOŚĆ RZYMSKIEGO PRAWA KARNEGO PDF
Luigi Garofalo 7-41
KONTRAKT SPÓŁKI JAKO PODSTAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI IN SOLIDUM W PRAWIE RZYMSKIM PDF
Zuzanna Służewska 43-68
LEGAT W PRAWIE RZYMSKIM PDF
Elżbieta Loska 69-92
RZYMSKA GENEZA INSTYTUCJI ZAWIADOMIENIA DŁUŻNIKA O PRZELEWIE WIERZYTELNOŚCI. DENUNTIATIO Z C. 8,41,3 PR. A WYBRANE USTAWODAWSTWA WSPÓŁCZESNE PDF
Piotr Ściślicki 93-138
PRAWO RZYMSKIE JAKO ŹRÓDŁO PRAWA W AFRYCE POŁUDNIOWEJ PDF
Rafał Mańko 139-162
KONIEC MORSZTYNA. PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW PRAWA RZYMSKIEGO W POLSCE PDF
Tomasz Palmirski 163-170
FORMALNOPRAWNE BARIERY ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PDF
Zygmunt Niewiadomski 171-185
OCHRONA INTERESU POKRZYWDZONEGO W POLSKIM PRAWIE KARNYM PDF
Monika Borowicka 187-196

Monumenta aere perenniora

O POCZĄTKACH PRAWA I WSZYSTKICH URZĘDÓW ORAZ O NASTĘPSTWIE PRAWNIKÓW. 2 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW. TEKST - TłUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 197-242

Recenzje

IUS EST ARS BONI ET AEQUI. Na marginesie nowego czasopisma prawniczego «Forum Iuridicum» 1 (2002), wydawanego przez Papieski Wydział Teologiczny, Sekcja „Bobolanum”, Warszawa 2002 PDF
Witold Wołodkiewicz 243-253
Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2000, ss. 506 PDF
Marzenna Paszkowska 254-258
Prawo wyznaniowe. Zbiór przepisów. Oprac. Wacław Uruszczak - Zdzisław Zarzycki, Zakamycze, Kraków 2003, ss. 623 PDF
Paweł Borecki, Paweł A. Leszczyński 259-267

Sprawozdania

IX Colloquio dei romanisti dell’Europa centro-orientale e dell’Asia Novi Sad 24-27 ottobre 2002 PDF
Piotr Niczyporuk 269-274
Konferencja romanistów, Łódź 7 lutego 2003 PDF
Sławomir Godek 274-276
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? Prezentacja książki Profesora Witolda Wołodkiewicza PDF
Sławomir Godek 277-279

Kronika

Habilitacja dra Jarosława Majewskiego PDF
Janusz Raglewski 281-282