Vol 15, Nr 2 (2015)

Spis treści

Artykuły

ALEXANDRE JANNÉE ET LES PHARISIENS PDF (Français (France))
Joseph Mélèze Modrzejewski 5-22
‘Quasiadfinitas’ Henryka Kupiszewskiego PDF
Luigi Labruna 23-41
L’‘HUMANITAS’ TRA DIRITTO ROMANO E TOTALITARISMO HITLERIANO PDF (Italiano)
Luigi Garofalo 43-75
‘DOS’ UND ‘DONATIO’ MITGIFTBESTELLUNG IST KEINE SCHENKUNG PDF (Deutsch)
Andreas Wacke 77-98
‘ILLOTIS MANIBUS’. HENRYK KUPISZEWSKI I WSPóŁCZESNE DYSKUSJE ROMANISTYCZNE W POLSCE PDF
Marek Kuryłowicz 99-112
HENRYKA KUPISZEWSKIEGO WIZJA PRAWA RZYMSKIEGO PDF
Witold Wołodkiewicz 113-122
PRAWO RZYMSKIE W ŚWIECIE WSPóŁCZESNYM WEDŁUG HENRYKA KUPISZEWSKIEGO PDF
Janusz Sondel 123-133
‘ACCESSIO AB ALLUVIONE’ I ‘REDITUS VENATIONIS ET AUCUPII’ JAKO ‘FRUCTUS FUNDI’. KILKA UWAG NA MARGINESIE PS. 3,6,22 PDF
Zuzanna Benincasa 135-159
O ROLI PRAWA RZYMSKIEGO W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ W ŚWIETLE „KURSU PRAWA CYWILNEGO POLSKIEGO” ALEKSANDRA MICKIEWICZA Z 1829 ROKU PDF
Sławomir Godek 161-189
BADANIA ROMANISTÓW POLSKICH W LATACH 2011-2013 PDF
Maria Zabłocka 191-242

Monumenta aere perenniora

O TYM, ŻE TERMIN ‘HUMANITAS’ NIE OZNACZA TEGO, CO SIĘ POWSZECHNIE SĄDZI, NATOMIAST CI, KTÓRZY MÓWILI CZYSTSZYM JĘZYKIEM, UŻYWALI GO BARDZIEJ WŁAŚCIWIE AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 13,17 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 243-247

Sprawozdania

VIII LUBELSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE RZYMSKIEGO PRAWA KARNEGO, „PRAWO KARNE I POLITYKA W PAŃSTWIE RZYMSKIM”, LUBLIN, 16-17 MAJA 2014 R. PDF
Renata Kamińska 249-251
SEMINARIO EURASIATICO DI DIRITTO ROMANO, «REPUBBLICA E DIFESA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO. RECEZIONE E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO», STAMBUŁ, 30-31 MAJA 2014 R.. PDF
Elżbieta Loska 251-255
XXV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD HISTORYKÓW PRAWA, KRAKÓW, 22-25 WRZEŚNIA 2014 R. PDF
Sławomir Godek 255-259