Vol 14, Nr 3 (2014)

Spis treści

PROFESOR JAN ZABŁOCKI I ‘NOCTES VARSOVIAE’ PDF
Anna Tarwacka 7-11
BIBLIOGRAFIA PRAC NAUKOWYCH PROFESORA JANA ZABŁOCKIEGO PDF
Anna Tarwacka 13-22

Artykuły

KILKA UWAG DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PDF
Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka 23-35
O STANIE I POTRZEBACH GUBERNI LITEWSKICH W ROKU 1810 W ŚWIETLE PROTOKOŁÓW CZYNNOŚCI DELEGACJI SZLACHECKIEJ W PETERSBURGU PDF
Sławomir Godek 37-86
ZJAWISKO KRADZIEŻY WODY PUBLICZNEJ W STAROŻYTNYM RZYMIE PDF
Renata Kamińska 87-116
UWAGI NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI ‘MAGISTRATUS POPULI ROMANI’ W ŚWIETLE PRAWA PRYWATNEGO ORAZ PRAWA PUBLICZNEGO PDF
Piotr Kołodko 117-147
FAŁSZOWANIE OZNACZEŃ AUTORSTWA W STAROŻYTNYM RZYMIE A USTAWA ‘LEX CORNELIADE FALSIS’ PDF
Katarzyna Kręźlewicz 149-165
‘CIVES PESSIMO IURE’. AKTORZY A UPRAWNIENIA RZYMSKICH OBYWATELI W PRAWIE PUBLICZNYM REPUBLIKI I WCZESNEGO PRYNCYPATU PDF
Elżbieta Loska 167-191
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA ‘LIBERORUM PROCREANDORUM CAUSA’ W PRAWIE RZYMSKIM PDF
Piotr Niczyporuk 193-220
URZĄD CENZORA W ŚWIETLE ‘NOCY ATTYCKICH’ AULUSA GELLIUSA PDF
Anna Tarwacka 221-252

Monumenta aere perenniora

CZYM JEST ADOPCJA, CZYM NATOMIAST JEST ADROGACJA ORAZ NA ILE RÓŻNIĄ SIĘ ONE MIĘDZY SOBĄ; A TAKŻE – JAKIE I JAKIEGO RODZAJU SĄ SŁOWA TEGO, KTO STAWIA PRZED LUDEM WNIOSEK DOTYCZĄCY ADROGOWANIA DZIECI AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 5,19. TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 253-259