Vol 14, Nr 1 (2014)

Spis treści

Artykuły

‘IUS POSTLIMINII’ JAKO PODSTAWA UZNANIA CIĄGŁOŚCI PRZEDWOJENNYCH I DZISIEJSZYCH PAŃSTW BAŁTYCKICH PDF
Karol Karski 7-53
WYBRANE ZAGADNIENIA RELACJI RELIGIA-KOŚCIÓŁ-PAŃSTWO-PRAWO W STANACH ZJEDNOCZONYCH PDF
Zbigniew Lewicki 55-94
ZAKAZ ‘REFORMATIONIS IN PEIUS’ W POLSKIEJ PROCEDURZE CYWILNEJ WOBEC TRADYCJI PRAWA RZYMSKIEGO PDF
Joanna Misztal-Konecka 95-111
BANKIERZY PUBLICZNI W ŹRÓDŁACH PRAWA RZYMSKIEGO PDF
Piotr Niczyporuk 113-131
RZYMSKIE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE ‘INIURIA’ A KARNOPRAWNA OCHRONA CZCI W PRAWIE POLSKIM PDF
Dobromiła Nowicka 133-158
O SKUTKOWOŚCI PRZESTĘPSTW FORMALNYCH PDF
Paweł Nowak 159-175
INWIGILACJA I INFILTRACJA JAKO EFEKTYWNE METODY UZYSKIWANIA INFORMACJI OPERACYJNYCH NA TEMAT ŚRODOWISKA PRZESTĘPCZEGO LUB KRYMINOGENNEGO PDF
Rafał Teluk 177-196
THE CONCEPT OF ‘THINGS’AND THEIR DEFINITION IN THE NEW CZECH CIVIL CODE FROM THE PERSPECTIVE OF ROMAN LAW PDF (English)
Michal Skřejpek 197-207

Disputare necesse est

NIE MA USTAW DOSKONAŁYCH. KILKA UWAG TERMINOLOGICZNYCH PDF
Anna Tarwacka 209-215

Monumenta aere perenniora

CZYM SĄ ZGROMADZENIA KALARNE, CZYM KURIALNE, CZYM CENTURIALNE, CZYM TRYBUSOWE, CZYM WIEC; ORAZ PODOBNE SPRAWY Z TYM ZWIĄZANE. AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 15,27 TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 217-223

Recenzje

Adam Redzik, Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego, Instytut Allerhanda, wyd. Wysoki Zamek, Warszaw-Kraków 2012, ss. 356 PDF
Aleksander Stępkowski 226-237
Franco Vallocchia, Studi sugli acquedotti pubblici romani, I. La struttura giuridica; II. L’organizzazione giuridica, Jovene editore, Napoli 2012, ss. 126; ss. 172 PDF
Renata Kamińska 239-248