Vol 12, Nr 2 (2012)

Spis treści

Artykuły

OCHRONA ORTODOKSYJNEJ WIARY W USTAWODAWSTWIE JUSTYNIANA PDF
Sławomir Kursa 5-27
PUBLICZNOPRAWNE ASPEKTY KONSTRUKCJI „ZŁOTEJ AKCJI” PDF
Elżbieta Małecka 29-40
INTERCYZA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH STUDENTÓW POLSKICH I AMERYKAŃSKICH PDF
Mirosław Kosek, Aleksandra Ciaś 41-72
ORZEKANIE O PODZIALE MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW W ŚWIETLE BADAŃ AKTOWYCH PDF
Jerzy Słyk, Dominika Godlewska 73-97
PODMIOTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZANIEM KONKURSÓW NA STANOWISKA KIEROWNICZE – PROBLEMATYKA PRAWNA PDF
Tomasz Duraj 99-126
KLASYFIKACJA ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU – WYBRANE ZAGADNIENIA PDF
Ewa Staszewska 127-139
ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW PDF
Barbara Surdykowska 141-165
KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRZESTĘPSTWA PDF
Maria Szczepaniec 167-180
„SI QUIS MENSURAS CONDUXERIT”: NOTE SU D. 19,2,13,8 PDF (Italiano)
Mariagrazia Rizzi 181-198

Monumenta aere perenniora

O URZĘDZIE PREFEKTA STRAŻY MIEJSKIEJ 15 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 199-207

Recenzje

Antoni Dębiński, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik Prawo rzymskie publiczne, wydawnictwo C.H..Beck, Warszawa 2010, ss. XXi+217 PDF
Tomasz Palmirski 207-233

Sprawozdania

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJA RZYMIANISTÓW PDF
Renata Kamińska 235-237