Vol 11, Nr 2 (2011)

Spis treści

Artykuły

CZAS CENNIEJSZY OD ZŁOTA ŚWIĘTEJ PAMIĘCI KSIĘDZA REKTORA RYSZARDA RUMIANKA (1947-2010) PDF
Jan Zabłocki 9-12
DOJŚCIE EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO SKUTKU NA PRZYKŁADZIE EMISJI OBLIGACJI PDF
Marek Michalski 13-30
PRAWO NA LITWIE NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU PDF
Sławomir Godek 31-44
ZNACZENIE KODEKSU KARNEGO Z 1932 R. DLA ROZWOJU NAUKI I PRAWA KARNEGO W POLSCE W XX WIEKU PDF
Józef Koredczuk 45-60
REGULACJA PRAWNA INTERPELACJI POSELSKICH W SEJMIE ŚLĄSKIM W LATACH 1922-1939 PDF
Józef Ciągwa 60-99
OCHRONA KONSUMENTA NA PRZEŁOMIE EPOK – INSTYTUCJA RĘKOJMI W PRAWIE NAJNOWSZYM PDF
Anna Falkowska 101-128
POLSKI KODEKS RODZINNY Z 1950 R. CZY PRZEŁOM? PDF
Piotr Fiedorczyk 129-151
MECHANIZM PROCESOWY ‘WAIVER OF TORT’ W ŚWIETLE PRZEMIAN ANGIELSKIEGO ‘COMMON LAW’ PDF
Jan Halberda 153-170
WYBRANE ZAGADNIENIA WŁASNOŚCI ZABYTKÓW I DZIEŁ SZTUKI W PRAWIE PRL-U PDF
Alicja Jagielska-Burduk 171-188
FRANCUSKIE PRAWO HANDLOWE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU. KODEKS HANDLOWY NAPOLEONA Z 1807 R. A JEGO DEKODYFIKACJA PDF
Anna Klimaszewska 189-206
POLSKIE PRAWO PRZEMYSŁOWE 1927-1939 PDF
Sebastian Kwiecień 207-234
ARTYKUŁY WOJSKOWE AUTORAMENTU CUDZOZIEMSKIEGO WŁADYSŁAWA IV – OKOLICZNOŚCI POWSTANIA I ICH CHARAKTERYSTYKA PDF
Karol Łopatecki 235-255
NOWE PRAWO WŁASNOŚCI – PRZEKSZTAŁCENIA W STOSUNKACH WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1950 PDF
Anna Machnikowska 257-277
PRZESTĘPSTWA I KARY W REGULACJACH PRAWNYCH NOWOANGIELSKICH KOLONII W AMERYCE PÓŁNOCNEJ W XVII WIEKU PDF
Katarzyna Maćkowska 279-304
PROCES KARNY W MIASTACH POLSKICH (XVI–XVIII W.) – JEDNOŚĆ CZY WIELOŚĆ PROCEDUR? PDF
Marian Mikołajczyk 305-315
RELIKT SĄDOWNICTWA ŚREDNIOWIECZNEGO – O JURYSDYKCJI WOJEWODY PŁOCKIEGO NAD SZLACHTĄ W POŁOWIE XVII W. PDF
Adam Moniuszko 317-336
REGULACJE DOTYCZĄCE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY BUDYNKAMI W PRAWACH ANTYCZNYCH PDF
Aneta Skalec 337-352
TRZY TRANSFORMACJE W PROCEDURZE CYWILNEJ W POLSCE W XX WIEKU. WZORCE ROZWIĄZAŃ PDF
Anna Stawarska-Rippel 353-370
DOPUSZCZALNOŚĆ OKAZANIA GŁOSU W ŚWIETLE AKTUALNEJ REGULACJI PRAWNEJ PDF
Maria Szczepaniec 371-379
OSOBOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWE PDF
Tomasz Szczurowski 381-400
PRAWO LEKARSKIE DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ W ZARYSIE PDF
Tadeusz J. Zieliński 401-423

Monumenta aere perenniora

O URZĘDZIE PREFEKTA PRETORIANÓW 11 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 425-430