Vol 11, Nr 1 (2011)

Spis treści

Artykuły

ZAWSZE WIERNY ŚWIĘTEJ PAMIĘCI ANDRZEJA KREMERA (1961-2010) PDF
Maria Zabłocka 9-12
OD TOTALITARYZMU DO HUMANITARYZMU. LITERACKIE WIZJE PRAWA RZYMSKIEGO PDF
Marek Kuryłowicz 13-37
ROLA „KRONIKI” WINCENTEGO ZWANEGO KADŁUBKIEM W UPOWSZECHNIANIU PRAWA RZYMSKIEGO W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE PDF
Janusz Sondel 39-68
RZYMIANIE I ICH „PRAWO MEDYCZNE” (ASPEKTY PRAWNO-KARNE) PDF
Krzysztof Amielańczyk 69-90
PRZESTĘPSTWO DEZERCJI U SCHYŁKU OKRESU REPUBLIKAŃSKIEGO PDF
Tomasz J. Banyś 91-98
PRAWO ZASTAWU JAKO ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA O ZWROT POŻYCZKI MORSKIEJ W D. 22,2,6 PDF
Zuzanna Benincasa 99-115
„PRZYJAZNY CUDZOZIEMIEC”. UCIECZKA I DŁUGA DROGA ADOLFA BERGERA DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH (1938-1942) PDF
Maciej Jońca 117-136
‘LEX CALPURNIA DE PECUNIIS REPETUNDIS’ I JEJ ZNACZENIE DLA EWOLUCJI RZYMSKIEGO PRAWA KARNEGO PDF
Piotr Kołodko 137-161
ZAKRES ZASTOSOWANIA EDYKTU ‘NAUTAE, CAUPONES, STABULARII UT RECEPTA RESTITUANT’ PDF
Stanisław Kordasiewicz 163-180
‘DAMNATIO AD BESTIAS’ – RODZAJ KARY ŚMIERCI CZY SPOSÓB JEJ WYKONANIA? PDF
Przemysław Kubiak 181-193
UWAGI NA TEMAT PROCEDURY ‘OBNUNTIATIO’ PDF
Elżbieta Loska 195-213
ZAKAZ KAZIRODZTWA W PRAWIE RZYMSKIM I PRAWODAWSTWIE KOŚCIELNYM (III-VI W.) PDF
Joanna Misztal-Konecka 215-233
‘LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO’ JAKO ZARZUT DŁUGIEGO OKRESU POSIADANIA PDF
Beata Ruszkiewicz 245-248
‘REMOTIO AB ORDINEM’ WYDALENIE DEKURIONA (RADNEGO) Z ‘ORDO DECURIONUM’ (RADY MIASTA) PDF
Bronisław Sitek 249-267
POJĘCIE ‘CAUSA’ W ŹRÓDŁACH PRAWA RZYMSKIEGO ODNOSZĄCYCH SIĘ DO BEZPODSTAWNEGO WZBOGACENIA PDF
Marek Sobczyk 269-294
CHARAKTER ZAKAZU ALIENACJI NIERUCHOMOŚCI POSAGOWYCH W RZYMSKIM PRAWIE KLASYCZNYM PDF
Agnieszka Stępkowska 295-316
PRAWO JURYSPRUDENCYJNE JAKO PRAWNICZY DYSKURS ARGUMENTACYJNY (ZARYS PROBLEMATYKI) PDF
Paulina Święcicka 317-338
PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA. OD PRAWA JUSTYNIAŃSKIEGO DO KODEKSU CYWILNEGO PDF
Renata Świrgoń-Skok 339-357
‘CENSORIA POTESTAS’ OKTAWIANA AUGUSTA PDF
Anna Tarwacka 359-375
PLAGA JUSTYNIANA. CESARSTWO WOBEC EPIDEMII PDF
Monika Wójcik 377-401
KAZUS ZŁOTEGO TRÓJNOGA A PRZEDMIOT SPRZEDAŻY W KONTRAKCIE ‘EMPTIO SPEI’ PDF
Karolina Wyrwińska 403-419

Monumenta aere perenniora

O URZĘDZIE KONSULA 10 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 421-424