Tom 18 (2022)

Ks. Jan Charytański i ks. Franciszek Blachnicki. Od historii ku przyszłości.

Wykaz skrótów

Opublikowane: 2022-12-10

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Piotr Tomasik   
9-10

PDF


Artykuły
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP