Data publikacji : 2018-06-12

TELEMEDYCYNA A KONSTYTUCYJNE PRAWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ W KONTEKŚCIE WYKLUCZENIA CYFROWEGO

Bartłomiej OręziakDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł stanowi omówienie konkretnego problemu jaki może powstać w trakcie próby wdrożenia rozwiązań telemedycznych w Polsce. Po pierwsze, ze względu na brak definicji legalnej telemedycyny zostaną przytoczone propozycje znaczenia tego pojęcia wysuwane przez doktrynę przedmiotu oraz organizacje międzynarodowe i pozarządowe, wraz ze wspólnym mianownikiem przedmiotowych definicji. Po drugie, zostanie omówione konstytucyjne prawo do opieki zdrowotnej, które zostało przewidziane w polskiej ustawie zasadniczej w kontekście wymogu równości w dostępie do opieki medycznej. Po trzecie, zostanie przedstawiona prognoza zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w Polsce, bazująca na odpowiednich dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego. Po czwarte, zostanie omówione zjawisko tzw. wykluczenia cyfrowego wraz z podaniem jego powodów, skali oraz podstawowego kryterium. Artykuł zakończą konkluzje w przedmiocie rozważań, które zawierają autorskie stanowisko oraz postulaty de lege ferenda dla polskiego ustawodawcy.

Słowa kluczowe

e-zdrowie ; telemedycyna ; prawa nowych technologii ; wykluczenie cyfrowe ; prawo do ochrony zdrowia ; zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie