Data publikacji : 2018-06-12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH A FARMACEUTÓW. UWAGI ‘DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA'

Jolanta PacianDział: Artykuły

Abstrakt

Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna nieodzownie wiążą się z obowiązkową przynależnością do samorządu zawodowego. Z obowiązku przynależności do samorządu zawodowego należy wywieść także ograniczony zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz tym samym zamkniętą sferę stosunków administracyjnoprawnych pomiędzy obwinionym, a organami samorządu zawodowego. Należy podkreślić w odniesieniu do ograniczenia podmiotowego, że odpowiedzialności zawodowej podlegają wyłącznie osoby wykonujące określony zawód, to znaczy przynależące do korporacji zawodowej. Zaś odwołując się do kryterium przedmiotowego, trzeba zauważyć, że pielęgniarki i położne oraz farmaceuci zostaną pociągnięci do odpowiedzialności zawodowej, nawet wówczas gdy prawo karne nie będzie penalizowało takich działań czy zaniechań. Będą one natomiast sankcjonowane przez prawo administracyjne, czyli przepisy ustaw związanych z wykonywanym zawodem. Kryterium przedmiotowe ewidentnie odróżnia postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej od postępowania karnego, wskazując równocześnie na jego administracyjnoprawny charakter.

Słowa kluczowe

farmaceuci ; pielęgniarki ; położne ; odpowiedzialność zawodowa.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie